top of page

  מדיניות החזר, שינוי וביטול הזמנות:

1.    בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון. 
2.    החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.
3.    ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.
4.    במידה וההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנה, בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר. 
5.    החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
6.    במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר:
6.1.    על הלקוח להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא במצבו כפי שקבל אותו;
6.2.    לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא;
6.3.    המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;
6.4.    העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;
6.5.    יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם). 
7.    במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מהמקום בו נמסר, תחול על האתר. 
8.    מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתר. במידה ולאחר בדיקת האתר המוצר ימצא תקין ו/או שהפגם נעשה לאחר קבלת הלקוח את המוצר כתוצאה של שימוש שאינו סביר, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת. 
9.    האמור בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

bottom of page